خریداران به همراه کتاب زیر ...
علیرضا ذاکری، سیما متین (ویراستار)، سارا شریعتی مزینانی(مقدمه) علیرضا ذاکری
ناشر: نشر نی - مرداد 1400
2400000 ریال 2160000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ناشر: عطایی - آبان 1399
آنتونی گیدنس، حسن چاوشیان (مترجم)، کارن بردسال(باهمکاری) آنتونی گیدنس
ناشر: نشر نی - تیر 1402
کلود ریویر، ناصر فکوهی (مترجم) کلود ریویر
ناشر: نشر نی - دی 1400
جوئل شارون، منوچهر صبوری کاشانی (مترجم) جوئل شارون
ناشر: نشر نی - آذر 1401
پیتر کیویستو، منوچهر صبوری (مترجم) پیتر کیویستو
ناشر: نشر نی - آذر 1400
جورج ریتزر، هوشنگ نایبی (مترجم) جورج ریتزر
ناشر: نشر نی - مرداد 1401
نیکولاس آبرکرامبی، هادی جلیلی (مترجم) نیکولاس آبرکرامبی
ناشر: نشر نی - آبان 1400
ناشر: نشر نی - دی 1400
آنتونی گیدنز، فیلیپ دبلیو ساتون، هوشنگ نایبی (مترجم) آنتونی گیدنز
ناشر: نشر نی - تیر 1402