خریداران به همراه کتاب زیر ...
اسماعیل عباسی اسماعیل عباسی
ناشر: کتاب پرگار - اسفند 1396
1350000 ریال 1215000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
استیو ادواردز، مهران مهاجر (مترجم) استیو ادواردز
ناشر: ماهی - شهریور 1402
گوران سونسون، سیدمهدی مقیم نژاد (مترجم)، فرزان سجودی(زیرنظر) گوران سونسون
ناشر: علم - خرداد 1401
رولان بارت، نیلوفر معترف (مترجم)، کاظم فرهادی (ویراستار) رولان بارت
ناشر: نشر چشمه - آذر 1402
لوسی سونر لوسی سونر
ناشر: کتاب پرگار - بهمن 1398
علیرضا ملکیان (مترجم)، محمدرضا مردانیان (ویراستار) علیرضا ملکیان (مترجم)
ناشر: علم - بهمن 1400
ناشر: کتاب پرگار - بهمن 1398
اسماعیل عباسی، مهدی وثوق نیا(گرافیست) اسماعیل عباسی
ناشر: کتاب پرگار - آذر 1401
دیوید پراکل دیوید پراکل
ناشر: کتاب پرگار - بهمن 1395
دیوید پرکل، اسماعیل عباسی (مترجم) دیوید پرکل
ناشر: کتاب پرگار - اردیبهشت 1398