خریداران به همراه کتاب زیر ...
جهانشاه پاکزاد جهانشاه پاکزاد
ناشر: شهیدی، آرمان شهر - 15 آبان 1400
1550000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - مرداد 1394
کوین لینچ، منوچهر مزینی (مترجم) کوین لینچ
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 4 دی 1400
سیدحسین بحرینی سیدحسین بحرینی
ناشر: دانشگاه تهران - 1393
ناشر: آرمان شهر - 25 مهر 1397
جواد مهدی زاده(محقق)، محمدحسین پیرزاده نهوچی(محقق) جواد مهدی زاده(محقق)
ناشر: آرمان شهر - آبان 1397
ناشر: پرهام نقش - آذر 1394
جیمز موریس، راضیه رضازاده (مترجم) جیمز موریس
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - 24 تیر 1400
لیو کاردوینه ولو، پروانه موحد (مترجم) لیو کاردوینه ولو
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - مهر 1394
کرامت الله زیاری، پروانه شاه حسینی (ویراستار) کرامت الله زیاری
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 10 خرداد 1388