خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: آدینه - 21 آبان 1398
300000 ریال 270000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
فیلیپ کاتلر و دیگران فیلیپ کاتلر و دیگران
ناشر: سیته - بهمن 1396
جونا برگر، موسسه ترجمیک (مترجم) جونا برگر
ناشر: آدینه - 22 مهر 1400
دامون زاهارییدز، موسسه ترجمیک (مترجم) دامون زاهارییدز
ناشر: آدینه - 28 مرداد 1400
مت هیگ، احمد روستا (مترجم)، فاطمه اللهیاری (مترجم)، حسین رسولی (ویراستار)، سیدامیرمهدی اصغری (ویراستار) مت هیگ
ناشر: سیته - 20 مرداد 1392
دانلد میلر، رسول بابایی (مترجم) دانلد میلر
ناشر: اطراف - 20 فروردین 1401
اندری سدنیو، مسعود صفائی (مترجم) اندری سدنیو
ناشر: آدینه - 22 خرداد 1401
مورتیمر جی ادلر، چارلز فن دورن، موسسه ترجمیک (مترجم) مورتیمر جی ادلر
ناشر: آدینه - 20 اسفند 1401
آستین کلون، محبوبه ذکایی (مترجم) آستین کلون
ناشر: آدینه - 1398
گری هیرکنز، غزاله کاظمی نژاد (مترجم) گری هیرکنز
ناشر: آدینه - 11 اسفند 1393