خریداران به همراه کتاب زیر ...
دونالد میلر، موسسه ترجمیک (مترجم) دونالد میلر
ناشر: آدینه - 16 اردیبهشت 1400
550000 ریال 495000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
رابرت بی. چالدینی، روح الله حمیدی مطلق (مترجم) رابرت بی. چالدینی
ناشر: رسا - 2 بهمن 1401
ناشر: آدینه - 4 فروردین 1400
مایکل میخالوویچ، موسسه ترجمیک (مترجم) مایکل میخالوویچ
ناشر: آدینه - 1 آذر 1400
لیسی باگز، محبوبه ذکایی (مترجم) لیسی باگز
ناشر: آدینه - 1398
اندی بوینتون، بیل فیشر اندی بوینتون
ناشر: ابوعطا - 11 مرداد 1399
دن نوریس، محسن ذکایی آشتیانی (مترجم) دن نوریس
ناشر: آدینه - 7 آبان 1401
ست گودین، محمود ابراهیم خانی (مترجم) ست گودین
ناشر: آدینه - 18 مهر 1400
ناشر: سیته - 29 اردیبهشت 1400
محمدرضا شعبانعلی محمدرضا شعبانعلی
ناشر: موسسه علمی فرهنگی نص - 29 دی 1399