خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: آدینه - 8 فروردین 1401
700000 ریال 630000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ناشر: موسسه فرهنگی مدرسه برهان - 2 آذر 1398
ناشر: موسسه فرهنگی مدرسه برهان - 14 شهریور 1401
جان ماکسول، زهرا رازفر (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - 28 اسفند 1401
عبدالکریم قریب (گردآورنده) عبدالکریم قریب (گردآورنده)
ناشر: کتاب آمه - 1392
علیرضا تبریزی، فرزانه خونگرم (ویراستار)، مصطفی تبریزی(مقدمه) علیرضا تبریزی
ناشر: فراروان - 21 اسفند 1401
ناشر: آدینه - 14 تیر 1401
دامون زاهارییدز، موسسه ترجمیک (مترجم) دامون زاهارییدز
ناشر: آدینه - 28 مرداد 1400
سان تزو، مریم قادری اسماعیلی (مترجم)، نجمه افشاری (مترجم) سان تزو
ناشر: آدینه - 28 فروردین 1400