خریداران به همراه کتاب زیر ...
محسن ذکایی آشتیانی (مترجم)، میلاد کرمانشاهی (مترجم) محسن ذکایی آشتیانی (مترجم)
ناشر: آدینه - 26 آبان 1398
350000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
موسسه مدیریت پروژه PMI، محسن ذکایی آشتیانی (مترجم) موسسه مدیریت پروژه PMI
ناشر: آدینه - 1400
سینتیا استکپول سینتیا استکپول
ناشر: آدینه - 28 آبان 1398
سعید یوسفی، میلاد کرمانشاهی، احمد سرابی سعید یوسفی
ناشر: آدینه - 1400
کریس سیمز، هیلاری لوئیس جانسون، فرید نجف زاده اصل (مترجم)، زهرا سادات مریدی (مترجم) کریس سیمز
ناشر: آدینه - 28 دی 1400
میلاد کرمانشاهی میلاد کرمانشاهی
ناشر: آدینه - دی 1397
جیک ناپ، مانا رامشنی راحت آباد (مترجم) جیک ناپ
ناشر: آدینه - 29 اسفند 1400
مهدی حسن پور (مترجم)، میلاد کرمانشاهی (مترجم) مهدی حسن پور (مترجم)
ناشر: آدینه - 26 آبان 1398
سیامک حاجی یخچالی (مترجم)، علی مقدسی بردر (مترجم) سیامک حاجی یخچالی (مترجم)
ناشر: آدینه - 1399
سازمان بین المللی استاندارد، علی کیوانلوشهرستانکی (مترجم)، رضا آتش فراز (مترجم) سازمان بین المللی استاندارد
ناشر: آدینه - 2 اسفند 1397