خریداران به همراه کتاب زیر ...
آستین کلون، محبوبه ذکایی (مترجم) آستین کلون
ناشر: آدینه - 1398
170000 ریال 153000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
راجر فیشر، ویلیام یوری، مسعود حیدری (مترجم) راجر فیشر
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - 24 دی 1400
ابوالفضل شرافت، فرحناز کریمی ابوالفضل شرافت
ناشر: آدینه - 28 بهمن 1398
اندی بوینتون، بیل فیشر اندی بوینتون
ناشر: ابوعطا - 11 مرداد 1399
دن آریلی، الناز اعلم (مترجم) دن آریلی
ناشر: شباهنگ - 1 تیر 1399
ویلیام یول، اندروسی. بوینتن ویلیام یول
ناشر: رسا - 15 دی 1398
سان تزو، مریم قادری اسماعیلی (مترجم)، نجمه افشاری (مترجم) سان تزو
ناشر: آدینه - 28 فروردین 1400
ناشر: آدینه - 17 اسفند 1401
پیتر.دی شف، اندرو.جی شف، سهند حمزه ئی (مترجم) پیتر.دی شف
ناشر: آریانا قلم - 23 فروردین 1401