خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: آدینه - خرداد 1398
170000 ریال 153000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
اندری سدنیو، مسعود صفائی (مترجم) اندری سدنیو
ناشر: آدینه - خرداد 1401
جان ماکسول، زهرا رازفر (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - اسفند 1401
دن نوریس، محسن ذکایی آشتیانی (مترجم) دن نوریس
ناشر: آدینه - 1402
بنجامین هاردی، فرید نجف زاده اصل (مترجم)، هومن آهنی (مترجم)، محبوبه ذکایی (مترجم) بنجامین هاردی
ناشر: آدینه - 1398
جیمزوب یانگ، علیرضا قائدیان (مترجم) جیمزوب یانگ
ناشر: سیته - تیر 1395
النا جانینی بلوتی، محمدجعفر پوینده (مترجم) النا جانینی بلوتی
ناشر: نشر نی - اردیبهشت 1402
لیندا الدر، ریچارد پل، آرش اردهالی (مترجم)، امین هاشمی (مترجم)، پیام یزدانی (ویراستار) لیندا الدر
ناشر: اختران - اردیبهشت 1402
ادوارد دوبونو، نسرین امامی (مترجم) ادوارد دوبونو
ناشر: آدینه - آبان 1401
دارن هاردی، موسسه ترجمیک (مترجم) دارن هاردی
ناشر: آدینه - 1402