خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: آدینه - 17 اسفند 1401
400000 ریال 360000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
نوآج گلدستاین، استیو مارتین، رابرت چیالدینی، فاطمه باقریان (مترجم)، مریم تاجمیر ریاحی (مترجم) نوآج گلدستاین
ناشر: کتاب ارجمند - 1400
رابرت بی. چالدینی، روح الله حمیدی مطلق (مترجم) رابرت بی. چالدینی
ناشر: رسا - 9 آذر 1402
جان ماکسول، زهرا رازفر (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - 28 اسفند 1401
رابرت بی. چالدینی، حامد جعفری (مترجم)، روح الله حمیدی مطلق (مترجم)، حسین عنبرستانی (مترجم)، فرزین ولیلو (مترجم)، وحید رضوی (مترجم) رابرت بی. چالدینی
ناشر: رسا - 17 دی 1398
اندری سدنیو، مسعود صفائی (مترجم) اندری سدنیو
ناشر: آدینه - 22 خرداد 1401
رابرت گرین، محمدرضا آل یاسین (مترجم) رابرت گرین
ناشر: هامون - 10 آبان 1400
ابوالفضل شرافت، فرحناز کریمی ابوالفضل شرافت
ناشر: آدینه - 13 اسفند 1400
جیم رندل، مریم منتظر (مترجم) جیم رندل
ناشر: پردیس آباریس - 23 شهریور 1401
بنجامین گراهام، موسسه ترجمیک (مترجم) بنجامین گراهام
ناشر: آدینه - 26 اسفند 1402