خریداران به همراه کتاب زیر ...
ابوالفضل شرافت (مترجم)، فرحناز کریمی (مترجم) ابوالفضل شرافت (مترجم)
ناشر: آدینه - 1398
170000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ابوالفضل شرافت، فرحناز کریمی ابوالفضل شرافت
ناشر: آدینه - 28 بهمن 1398
ابوالفضل شرافت، فرحناز کریمی ابوالفضل شرافت
ناشر: آدینه - 13 اسفند 1400
ابوالفضل شرافت، فرحناز کریمی ابوالفضل شرافت
ناشر: درناقلم - بهمن 1397
جان ماکسول، زهرا رازفر (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - 28 اسفند 1401
جیمز هیگینز، محمود احمدپور داریانی (مترجم) جیمز هیگینز
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر - 25 مرداد 1401
جان ماکسول، مریم صیاد شیرازی (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - 15 آذر 1401
اندری سدنیو، مسعود صفائی (مترجم) اندری سدنیو
ناشر: آدینه - 22 خرداد 1401
دان گریم، شریل گریم، مجتبی کیایی (مترجم)، مونا شیرخورشیدی (مترجم) دان گریم
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - 13 مهر 1398
سان تزو، مریم قادری اسماعیلی (مترجم)، نجمه افشاری (مترجم) سان تزو
ناشر: آدینه - 29 آبان 1401