خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: آدینه - 1397
180000 ریال 162000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ناصر طاعتی (مترجم)، حمید رضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم)، سید داوود خاتمی نژاد (مترجم) ناصر طاعتی (مترجم)
ناشر: آدینه - 16 دی 1396
ابوالفضل شرافت، فرحناز کریمی ابوالفضل شرافت
ناشر: آدینه - 1398
ساسان نوروز زاده چگینی ساسان نوروز زاده چگینی
ناشر: موسسه عملی فرهنگی نص - 27 شهریور 1399
متیو آر کرتر، موسسه ترجمیک (مترجم) متیو آر کرتر
ناشر: آدینه - 1399
جی وینترز، مریم قادری اسماعیلی (مترجم) جی وینترز
ناشر: آدینه - 16 شهریور 1400
سان تزو، مریم قادری اسماعیلی (مترجم)، نجمه افشاری (مترجم) سان تزو
ناشر: آدینه - 28 فروردین 1400
ناشر: فرهنگسرای میردشتی - 1 خرداد 1401