خریداران به همراه کتاب زیر ...
آلن دیب، مریم براتی سده (مترجم) آلن دیب
ناشر: آدینه - بهمن 1401
850000 ریال 680000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ناشر: آدینه - 1402
دن نوریس، محسن ذکایی آشتیانی (مترجم) دن نوریس
ناشر: آدینه - 1402
اندری سدنیو، مسعود صفائی (مترجم) اندری سدنیو
ناشر: آدینه - خرداد 1401
گرانت کاردون، مریم اردکانی (مترجم)، زینب رفعت پناه گشتی (مترجم) گرانت کاردون
ناشر: آدینه - بهمن 1401
جان ماکسول، زهرا رازفر (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - اسفند 1401
اورویل واکر، هارپر بوید، جان مالینز، جان کلود لرش، سیدمحمد اعرابی (مترجم)، داود ایزدی (مترجم) اورویل واکر
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - اسفند 1396
مالکوم مک دونالد، پیتر موریس، مهدی جلالی (مترجم)، مژگان خادم (مترجم) مالکوم مک دونالد
ناشر: آوند دانش - آذر 1398
جرمی مک گیلوری، محمدرضا عمرانی (مترجم) جرمی مک گیلوری
ناشر: نگاه نوین - خرداد 1400