خریداران به همراه کتاب زیر ...
جیسون سلک، تام بارتو، میتو رودی، المیرا محمودجانلو (مترجم) جیسون سلک
ناشر: آدینه - 1397
250000 ریال 200000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
جان ماکسول، زهرا رازفر (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - اسفند 1401
بیل برنت، دیو ایوانز، سارا خلیلی (مترجم) بیل برنت
ناشر: آدینه - 1402
دن نوریس، محسن ذکایی آشتیانی (مترجم) دن نوریس
ناشر: آدینه - 1402
جفری ای. یانگ، جانت اس. کلوسکو، ناهید گلی زاده (مترجم)، الناز پیرمرادی (مترجم)، حسن حمیدپور (مترجم) جفری ای. یانگ
ناشر: کتاب ارجمند - آذر 1402
محمود شمس(به اهتمام)، عباس شجاعی(به اهتمام) محمود شمس(به اهتمام)
ناشر: امید انقلاب - اردیبهشت 1401
هری لورین هری لورین
ناشر: نقش و نگار - آذر 1398
مورتیمر جی ادلر، چارلز فن دورن، موسسه ترجمیک (مترجم) مورتیمر جی ادلر
ناشر: آدینه - اسفند 1401
ناشر: پردیس آباریس - اردیبهشت 1398
تیم فریس، موسسه ترجمیک (مترجم) تیم فریس
ناشر: آدینه - 1402