خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: آدینه - 25 آبان 1402
2000000 ریال 1800000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
اریک ریز، محمدجواد احمدپور (مترجم) اریک ریز
ناشر: پندار پارس، مرکز کارآفرینی ستکا - 1401
دوین فارستر، سیامک حاجی یخچالی (مترجم) دوین فارستر
ناشر: آدینه - 10 دی 1393
ناشر: هستان - 4 خرداد 1399
ناپلئون هیل، مهدی قراچه داغی (مترجم) ناپلئون هیل
ناشر: شباهنگ - 1402
گرنت کاردونه گرنت کاردونه
ناشر: آدینه - 11 خرداد 1397
وضعیت: دست دوم (قابل قبول)
رابرت بی ملور، گری کالتون، آن چیک، آنتونیا بیفالکو، نوحا ملور، آلان فیشر، جهانگیر یدالهی فارسی (مترجم)، کورش نجفی (مترجم)، فاطمه جهانگیری (ویراستار) رابرت بی ملور
ناشر: دانشگاه تهران - 2 اردیبهشت 1400
سیدعلی ترابی، نوید صاحب جمع نیا سیدعلی ترابی
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - 1 آبان 1397
والاس استتینیوس، در رایلی وود، جاکولاین ال دویله، جان ال دویله، غزاله کاظمی نژاد (مترجم) والاس استتینیوس
ناشر: آدینه - 17 تیر 1388
جیمزآرتورفینچ استونر، ادوارد فریمن، دانیل گیلبرت، سیدمحمد اعرابی (مترجم)، علی پارساییان (مترجم) جیمزآرتورفینچ استونر
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 29 بهمن 1398