خریداران به همراه کتاب زیر ...
دن نوریس، محسن ذکایی آشتیانی (مترجم) دن نوریس
ناشر: آدینه - 1396
120000 ریال 96000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ناشر: آدینه - 1396
اندری سدنیو، مسعود صفائی (مترجم) اندری سدنیو
ناشر: آدینه - 1396
گرانت کاردون، مریم اردکانی (مترجم)، زینب رفعت پناه گشتی (مترجم) گرانت کاردون
ناشر: آدینه - 1396
اریک ریز، محمدجواد احمدپور (مترجم) اریک ریز
ناشر: پندار پارس، مرکز کارآفرینی ستکا - 1397
جان ماکسول، زهرا رازفر (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - 1394
جان ماکسول، مریم صیاد شیرازی (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - 1397
ناشر: هستان - 1397
دوین فارستر، سیامک حاجی یخچالی (مترجم) دوین فارستر
ناشر: آدینه - 10 دی، 1393
جکی سیلبرگ، آناهیتا آذری (مترجم) جکی سیلبرگ
ناشر: قدیانی - 1397