خریداران به همراه کتاب زیر ...
گرانت کاردون، مریم اردکانی (مترجم)، زینب رفعت پناه گشتی (مترجم) گرانت کاردون
ناشر: آدینه - بهمن 1401
1450000 ریال 1160000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
دن نوریس، محسن ذکایی آشتیانی (مترجم) دن نوریس
ناشر: آدینه - آبان 1401
ناشر: آدینه - 1402
اندری سدنیو، مسعود صفائی (مترجم) اندری سدنیو
ناشر: آدینه - خرداد 1401
جان ماکسول، زهرا رازفر (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - اسفند 1401
گرنت کاردونه گرنت کاردونه
ناشر: آدینه - خرداد 1397
وضعیت: دست دوم (قابل قبول)
آلن دیب، مریم براتی سده (مترجم) آلن دیب
ناشر: آدینه - بهمن 1401
ناشر: مازیار - 1402
دانیل کانمن، فروغ تالوصمدی (مترجم) دانیل کانمن
ناشر: در دانش بهمن - 1401
بیل برنت، دیو ایوانز، سارا خلیلی (مترجم) بیل برنت
ناشر: آدینه - 1402