خریداران به همراه کتاب زیر ...
ادوارد کارترایت ادوارد کارترایت
ناشر: دنیای اقتصاد - اردیبهشت 1397
700000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
عباس نوروزی عباس نوروزی
ناشر: چالش - مرداد 1396
موسی غنی نژاداهری موسی غنی نژاداهری
ناشر: دنیای اقتصاد - دی 1395
گریدی کلاین، یورام باومن گریدی کلاین
ناشر: ترمه - آبان 1396
ها-جون چنگ، میرمحمود نبوی (مترجم)، خلیل شهابی (مترجم) ها-جون چنگ
ناشر: کتاب آمه - 15 مرداد 1400
ادوارد دیلپو راسل، جی.ام. شفریتز ادوارد دیلپو راسل
ناشر: اندیشه های گوهربار - 23 بهمن 1398
رضا منوچهری راد، ناصر شمس قارنه رضا منوچهری راد
ناشر: دنیای اقتصاد - 23 تیر 1396
ناشر: اختران - آبان 1397
پل جی فیلدستاین پل جی فیلدستاین
ناشر: جنگل، جاودانه - اسفند 1396
رابرت اچ. لی، عزیز رضاپور (مترجم) رابرت اچ. لی
ناشر: آرون - خرداد 1394