خریداران به همراه کتاب زیر ...
انتشارات هاروارد، آنگینه سرکیسیان (مترجم) انتشارات هاروارد
ناشر: نشر آموخته - 18 شهریور 1399
720000 ریال 340000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ناشر: میلکان - 5 بهمن 1398
جیسن فرید، دیویدهاینه مایر هانسون جیسن فرید
ناشر: پندار پارس - بهمن 1394
ناشر: نگاه نوین - 1399
ریچارد لوئک، محمد سردارنیا (مترجم)، فیروزه دشتی (ویراستار) ریچارد لوئک
ناشر: لوح فکر - 17 اسفند 1390
کوین لین کلر، امین اسداللهی (مترجم) کوین لین کلر
ناشر: بازاریابی - 1396
مایک لیتمن، جیسن آمن، افشین ابراهیمی (مترجم)، رابرت آلن (مقدمه) مایک لیتمن
ناشر: نسل نو اندیش - 22 شهریور 1388
بهنام کیماسی (مترجم)، سعید یاراحمدی (ویراستار) بهنام کیماسی (مترجم)
ناشر: نشر آموخته - 18 شهریور 1399
لارس ام. بلودورن، سارا کاظمی منش (مترجم) لارس ام. بلودورن
ناشر: آوند دانش - خرداد 1397
مایک لیتمن، افشین ابراهیمی (مترجم)، جیسن آمن (مترجم)، رابرت آلن (مقدمه) مایک لیتمن
ناشر: نسل نو اندیش - 12 مرداد 1388