خریداران به همراه کتاب زیر ...
راسل ای. بارکلی، کریستین ام. بنتون راسل ای. بارکلی
ناشر: ابن سینا - 1 فروردین 1401
700000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
مصطفی تبریزی، مهناز استکی، علیرضا تبریزی مصطفی تبریزی
ناشر: فراروان - 26 اردیبهشت 1401
ناشر: روان - 13 تیر 1397
راسل ای. بارکلی، کوین ر. مورفی راسل ای. بارکلی
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - شهریور 1397
مصطفی تبریزی، مهناز استکی، علیرضا تبریزی مصطفی تبریزی
ناشر: فراروان - 26 اردیبهشت 1401
آلبرشت آواتی، اسماء عاقبتی (مترجم) آلبرشت آواتی
ناشر: دانژه - 27 آذر 1391
جیمزسی اوورهولسر، سامان نونهال (مترجم) جیمزسی اوورهولسر
ناشر: ابن سینا - 16 مرداد 1401