خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس) - مهر 1395
1000000 ریال 800000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
سیدمحمدعلی شهدایی سیدمحمدعلی شهدایی
ناشر: چالش - مرداد 1398
رضا راعی، عباس بخشیانی رضا راعی
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - خرداد 1401
ابراهیم بایزیدی، بهنام اولادی ابراهیم بایزیدی
ناشر: عابد، مهرگان قلم - اسفند 1394
ناشر: نگاه دانش - خرداد 1393
کوین لینچ، سیدحسین بحرینی (مترجم) کوین لینچ
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - دی 1395
آرسی بالابان، لاری سوئدرو، مریم بیدمشگی پور (مترجم) آرسی بالابان
ناشر: دنیای اقتصاد (وابسته به شرکت دنیای اقتصاد تابان) - آبان 1402
علی صالح آبادی علی صالح آبادی
ناشر: دنیای اقتصاد - مهر 1399
ناشر: بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس) - تیر 1398
جورج کومارومی، مریم ذوالفقارروشن (مترجم) جورج کومارومی
ناشر: دنیای اقتصاد - دی 1400