خریداران به همراه کتاب زیر ...
کریستوفر همیلتن کریستوفر همیلتن
ناشر: آسیم، فرهنگ نشر نو - 19 آبان 1399
580000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
مایکل ج سندل مایکل ج سندل
ناشر: آسیم، فرهنگ نشر نو - 30 تیر 1399
ایمانوئل کانت، منوچهر صانعی دره بیدی (مترجم) ایمانوئل کانت
ناشر: نقش و نگار - 24 آذر 1399
ناشر: ققنوس - 23 شهریور 1398
آرتور شوپنهاور، رضا ولی یاری (مترجم) آرتور شوپنهاور
ناشر: نشر مرکز - 25 اسفند 1398
دیوید هیوم دیوید هیوم
ناشر: مینوی خرد - اسفند 1395
الکسیس کارل، پرویز دبیری (مترجم) الکسیس کارل
ناشر: دنیای کتاب، خوشه - بهمن 1395
دانکن پریچارد دانکن پریچارد
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - تیر 1394
رنه دکارت رنه دکارت
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 15 دی 1398
هاینتس هالم هاینتس هالم
ناشر: حکمت - خرداد 1394