خریداران به همراه کتاب زیر ...
نیکولو ماکیاولی، مرتضی ثاقب فر (مترجم) نیکولو ماکیاولی
ناشر: مصدق - 1393
1600000 ریال 1440000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
سون تزی، محمود حمیدخانی (مترجم)، حسین رسولی (ویراستار) سون تزی
ناشر: سیته - آبان 1402
نیکولو ماکیاولی، محمود محمود (مترجم)، فرید مرادی (ویراستار) نیکولو ماکیاولی
ناشر: نگاه - بهمن 1401
نیکولو ماکیاولی، داریوش آشوری (مترجم) نیکولو ماکیاولی
ناشر: آگاه - اردیبهشت 1402
جیم کالینز، ناهید سپهرپور (مترجم)، نصرت الله حلمی (ویراستار) جیم کالینز
ناشر: آوین - اردیبهشت 1402
میچ آلبوم میچ آلبوم
ناشر: آوای مکتوب - بهمن 1398
میچ آلبوم، مهدی قراچه داغی (مترجم)، شهلا ارژنگ (ویراستار) میچ آلبوم
ناشر: شرکت نشر البرز - مرداد 1400
ناشر: ققنوس - تیر 1394
لستر تارو، آزاده بیداربخت (مترجم) لستر تارو
ناشر: هرمس، کتابهای کیمیا - اردیبهشت 1384
ارسطو ارسطو
ناشر: امیرکبیر، کتابهای جیبی - مهر 1393