خریداران به همراه کتاب زیر ...
راس هریس، علی صاحبی (مترجم) راس هریس
ناشر: سایه سخن - 21 مهر 1401
2080000 ریال 1872000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
راس هریس، علی صاحبی (مترجم)، مهدی اسکندری (مترجم) راس هریس
ناشر: سایه سخن - 28 فروردین 1401
لوسیا کاپاچیونه، گیتی خوشدل (مترجم) لوسیا کاپاچیونه
ناشر: پیکان - 22 مهر 1401
جفری یانگ، ژانت کلوسکو، حسن حمیدپور (مترجم)، الناز پیرمرادی (مترجم)، ناهید گلی زاده (مترجم) جفری یانگ
ناشر: ارجمند، کتاب ارجمند - 16 بهمن 1401
گیتا جکوب، هنی ون جندرین، سیاوش جمالفر (مترجم) گیتا جکوب
ناشر: ویرایش - 5 شهریور 1401
علی صاحبی علی صاحبی
ناشر: سایه سخن - 30 اردیبهشت 1399
دانیل کانمن، فروغ تالوصمدی (مترجم) دانیل کانمن
ناشر: در دانش بهمن - 2 بهمن 1401
ناشر: سایه سخن - 12 اردیبهشت 1401
جفری یانگ، علی صاحبی (مترجم)، حسن حمیدپور (مترجم) جفری یانگ
ناشر: ارجمند، کتاب ارجمند - 15 مهر 1401
دیوید برنز، اشرف کربلائی نوری (مترجم)، علی حسین سازمند (ویراستار) دیوید برنز
ناشر: دانژه - 2 آبان 1401