خریداران به همراه کتاب زیر ...
راس هریس، علی صاحبی (مترجم)، مهدی اسکندری (مترجم) راس هریس
ناشر: سایه سخن - 28 فروردین 1401
2000000 ریال 1800000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ویلیام گلاسر، کارولین گلاسر ویلیام گلاسر
ناشر: ویرایش - 17 مهر 1398
دانیل کانمن، فروغ تالوصمدی (مترجم) دانیل کانمن
ناشر: در دانش بهمن - 2 بهمن 1401
کیت کالینز، سید مرتضی ارجمندی نسب (مترجم)، حکیمه آقایی (مترجم) کیت کالینز
ناشر: ارجمند - 7 تیر 1401
ناشر: دایره - 12 مرداد 1401
ناشر: سایه سخن - 12 اردیبهشت 1401
آرنولد لازاروس، کلیفورد لازاروس، آلن فی، مهرداد فیروزبخت (مترجم) آرنولد لازاروس
ناشر: رسا - 17 آذر 1399
جفری یانگ، ژانت کلوسکو، مارجوری ویشار، حسن حمیدپور (مترجم)، زهرا اندوز (مترجم) جفری یانگ
ناشر: ارجمند، کتاب ارجمند - 27 مرداد 1401
هایم گینوت، مهدی قراچه داغی (مترجم) هایم گینوت
ناشر: دایره - 26 دی 1400
لورا برک، یحیی سیدمحمدی (مترجم) لورا برک
ناشر: ارسباران - 27 دی 1401