خریداران به همراه کتاب زیر ...
ربکاادیت ویلیامز، جولی اس کرفت، علی صاحبی (مترجم)، مهدی اسکندری (مترجم)، شیدا لطفعلیان (مترجم) ربکاادیت ویلیامز
ناشر: سایه سخن - دی 1401
2040000 ریال 1780000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
میلتون اریکسون، مهدی قراچه داغی (مترجم) میلتون اریکسون
ناشر: دایره - 1399
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 1402
ویندی درایدن، مایکل نینان ویندی درایدن
ناشر: ارجمند، کتاب ارجمند - مهر 1395
کارولین دین، پاتریشیاآن مک نایر، ال.کریستین ویلر، مهتاب عیوضی (مترجم)، سامان خلیلی سامانی (مترجم) کارولین دین
ناشر: آوند دانش - آبان 1399
دیویدوی کانتر، مریم مهذب (مترجم) دیویدوی کانتر
ناشر: آوند دانش - مرداد 1398
پادمال دسیلوا، استنلی راچمن، علی صاحبی (مترجم)، فریده محمدی (مترجم)، محمد حسینی (ویراستار)، الهام اثنی عشری (ویراستار) پادمال دسیلوا
ناشر: سایه سخن - شهریور 1402
سمیرا معصومیان (مترجم) سمیرا معصومیان (مترجم)
ناشر: ابن سینا - اسفند 1396
ناشر: ابن سینا - مرداد 1395