خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: دنیای اقتصاد (وابسته به شرکت دنیای اقتصاد تابان) - آذر 1401
650000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
توماس سوئل، جواد قربانی آتانی (مترجم)، سجاد امیری (مترجم) توماس سوئل
ناشر: دنیای اقتصاد (وابسته به شرکت دنیای اقتصاد تابان) - مرداد 1402
هری اس دنت، شادی صدری (مترجم)، محمود صدری (ویراستار) هری اس دنت
ناشر: دنیای اقتصاد (وابسته به شرکت دنیای اقتصاد تابان) - خرداد 1402
جیمز ریکاردز، حسین راهداری (مترجم) جیمز ریکاردز
ناشر: دنیای اقتصاد (وابسته به شرکت دنیای اقتصاد تابان) - دی 1402
جان مورفی، رضا قاسمیان لنگرودی (مترجم)، کامیار فراهانی فرد (مترجم)، ساناز قهقرایی زمانی (ویراستار) جان مورفی
ناشر: چالش - مهر 1402
استیون ویلیام هاوکینگ، محمدرضا محجوب (مترجم) استیون ویلیام هاوکینگ
ناشر: شرکت سهامی انتشار، حریر - مهر 1400
سیدمحمدعلی شهدایی سیدمحمدعلی شهدایی
ناشر: چالش - مهر 1399
نیکلاس دارواش، ساناز قهقرایی زمانی (مترجم) نیکلاس دارواش
ناشر: چالش - بهمن 1400
تری لین کارل، جعفر خیرخواهان (مترجم)، محمد مالجو (ویراستار) تری لین کارل
ناشر: نشر نی - خرداد 1402
موسی غنی نژاد موسی غنی نژاد
ناشر: دنیای اقتصاد - مهر 1394