خریداران به همراه کتاب زیر ...
حامد اختیاری، تارا رضاپور حامد اختیاری
ناشر: مهرسا - 29 خرداد 1401
790000 ریال 750500 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
حامد اختیاری، تارا رضاپور حامد اختیاری
ناشر: مهرسا - 15 آبان 1401
ناشر: مهرسا - 4 بهمن 1401
ناشر: مهرسا - 29 اردیبهشت 1401
راجر فیشر، ویلیام یوری، مسعود حیدری (مترجم) راجر فیشر
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - 10 تیر 1400
لیلیان گلاس، نهضت(فرنودی مهر) صالحیان (مترجم) لیلیان گلاس
ناشر: درسا - 15 مهر 1398
اندرو رایت، حمید بلوچ (مترجم) اندرو رایت
ناشر: شباهنگ - 1388
مارتین جی. داهرتی، فاطمه هداوندخانی (مترجم)، زینب خانجانی (مترجم) مارتین جی. داهرتی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 9 آذر 1399
برینلی ان پلاتس، کیت بورتون برینلی ان پلاتس
ناشر: هیرمند - 12 آبان 1399