خریداران به همراه کتاب زیر ...
حامد اختیاری، تارا رضاپور حامد اختیاری
ناشر: مهرسا - 29 خرداد 1401
790000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
حامد اختیاری، تارا رضاپور حامد اختیاری
ناشر: مهرسا - 15 آبان 1401
ناشر: مهرسا - 29 اردیبهشت 1401
راجر فیشر، ویلیام یوری، مسعود حیدری (مترجم) راجر فیشر
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - 10 تیر 1400
ماری کاراپتیان آلوورد، آنه مک گراث، حسین زارع (مترجم)، سوسن علیزاده فرد (مترجم) ماری کاراپتیان آلوورد
ناشر: ارجمند - 18 اسفند 1400
جری وایلد، الهام پورمحمد (مترجم) جری وایلد
ناشر: گاندو - تیر 1397
رابرت بی. چالدینی، گیتی قاسم زاده (مترجم) رابرت بی. چالدینی
ناشر: هورمزد - 16 شهریور 1400
کیت هراری، پاملا وینترلوب، فریده اسد (مترجم) کیت هراری
ناشر: فراروان - 21 بهمن 1398