خریداران به همراه کتاب زیر ...
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
احمدرضا رسولی، ج. آر. واترز، سرور سجادی (ویراستار) احمدرضا رسولی
ناشر: نشر دانشگاهی فرهمند - 1393
آر.ا پنفولد، زهره ابراهیمیان (مترجم)، محمد شوقی (ویراستار) آر.ا پنفولد
ناشر: چرتکه - 24 خرداد 1390
آرین خسروی(تدوین)، محمد کاملی(تدوین) آرین خسروی(تدوین)
ناشر: نوین پژوهش - 3 دی 1399
علیرضا رضائی علیرضا رضائی
ناشر: چرتکه - 30 شهریور 1390
احمدرضا مدرسی احمدرضا مدرسی
ناشر: مهر سبحان - 28 آذر 1390
ناصرالدین شاهبازی ناصرالدین شاهبازی
ناشر: یاوریان - 30 دی 1393
علیرضا رحیمی علیرضا رحیمی
ناشر: بامداد کتاب، نشر ورزش - آذر 1394
براجاام. داس، اردشیر اطیابی (مترجم)، انسیه مستغنی یزدی (ویراستار) براجاام. داس
ناشر: کتاب دانشگاهی - 8 شهریور 1390
محمدرضا اخوان لیل آبادی، شاپور طاحونی محمدرضا اخوان لیل آبادی
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 20 آذر 1401