خریداران به همراه کتاب زیر ...
ویلیام گلسر، کارلین گلسر، علی صاحبی (مترجم) ویلیام گلسر
ناشر: سایه سخن - 12 دی 1401
1320000 ریال 1188000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ناشر: سایه سخن - 25 مرداد 1400
ویلیام گلاسر، علی صاحبی (مترجم) ویلیام گلاسر
ناشر: سایه سخن - 6 مرداد 1400
جفری یانگ، ژانت کلوسکو، حسن حمیدپور (مترجم)، الناز پیرمرادی (مترجم)، ناهید گلی زاده (مترجم) جفری یانگ
ناشر: ارجمند، کتاب ارجمند - 16 بهمن 1401
ویلیام گلسر، علی صاحبی (مترجم) ویلیام گلسر
ناشر: سایه سخن - 26 بهمن 1400
ویلیام گلسر، کارلین گلسر، علی صاحبی (مترجم) ویلیام گلسر
ناشر: رشد فرهنگ - 15 دی 1398
ویلیام گلاسر، علی صاحبی (مترجم) ویلیام گلاسر
ناشر: سایه سخن - 28 اسفند 1398
مونیکا مندز لیهی، فرناز فرود (مترجم) مونیکا مندز لیهی
ناشر: موسسه انتشارات صابرین - 20 اردیبهشت 1401
علی صاحبی، عاطفه سلطانی فر علی صاحبی
ناشر: سایه سخن - 22 فروردین 1399
کریس کلینکه، شهرام محمدخانی (مترجم) کریس کلینکه
ناشر: رسانه تخصصی - 18 آذر 1401