خریداران به همراه کتاب زیر ...
مهدی امیری بهقدم مهدی امیری بهقدم
ناشر: دانشگاهی کیان - آبان 1393
850000 ریال 765000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ناشر: نوپردازان - تیر 1393
مهرداد هدایتی، ابراهیم صالح آبادی مهرداد هدایتی
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 1390
سعدالله ولایتی سعدالله ولایتی
ناشر: خراسان - دی 1397
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - اسفند 1395
ناشر: جهاد دانشگاهی (واحد مشهد)، مهندسین مشاور آبراه ساز شرق - مهر 1397
دونالد کی فرورت، ویجی پی سینگ، علی سلاجقه (مترجم) دونالد کی فرورت
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - فروردین 1393
محمدرضا قاسمی محمدرضا قاسمی
ناشر: سیمای دانش، آذر - مهر 1394
عباس علی محمدی عباس علی محمدی
ناشر: سمت - اسفند 1402
امین کوره پزان دزفولی امین کوره پزان دزفولی
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - مهر 1387