خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: فرهنگسرای میردشتی - 1 خرداد 1401
1450000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ناشر: فرهنگسرای میردشتی - 21 شهریور 1400
یوزف مولر - بروکمان، دژار حقی (مترجم) یوزف مولر - بروکمان
ناشر: کتاب آبان، دید - 13 مرداد 1393
کیم سانگ اچ، شمس الدین حسینی (مترجم)، الهام آرام نیا (مترجم) کیم سانگ اچ
ناشر: هیرمند - 21 دی 1392
مایکل کورلند، ریچارد لوپاف مایکل کورلند
ناشر: نسل نو اندیش - مهر 1395
حسن شمس اسفندآباد، سوزان امامی پور حسن شمس اسفندآباد
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 21 بهمن 1398
ادوارد دوبونو، بنفشه آشناقاسمی (مترجم) ادوارد دوبونو
ناشر: ایران بان، قطره - 24 اسفند 1390
ساراجین بلیک مور، یوتا فریث، سیدکمال خرازی (مترجم) ساراجین بلیک مور
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 26 اردیبهشت 1389
ادوارد دوبونو، مزدا صدری افشار (مترجم)، نسترن حکمی (ویراستار) ادوارد دوبونو
ناشر: کتاب آمه - 1390
جان کیو، مجید پزشکی (مترجم)، علی ابوطالبی (ویراستار) جان کیو
ناشر: نیریز - 5 مرداد 1388