خریداران به همراه کتاب زیر ...
کارل اشمیت، سهیل صفاری (مترجم) کارل اشمیت
ناشر: نگاه معاصر - 1395
110000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
کارل اشمیت، لیلا چمن خواه (مترجم)، گئورگ شوآب (مترجم)، رامین کریمیان (ویراستار) کارل اشمیت
ناشر: نگاه معاصر - شهریور 1390
کارل اشمیت کارل اشمیت
ناشر: نگاه معاصر - خرداد 1394
اریک هوفر، شهریار خواجیان (مترجم)، بهرام معلمی (ویراستار) اریک هوفر
ناشر: اختران - آذر 1401
آنتونیو گرامشی، عباس میلانی (مترجم) آنتونیو گرامشی
ناشر: اختران - دی 1401
فرهاد قاسمی فرهاد قاسمی
ناشر: میزان - 1399
هانس کلزن هانس کلزن
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - فروردین 1395
بو زاندلین، هانس میشائیل تراوتواین، ریشارد ووندراک، حمیدرضا ارباب (مترجم) بو زاندلین
ناشر: نشر نی - شهریور 1401
جرالدلی گوتک، محمدجعفر پاک سرشت (مترجم) جرالدلی گوتک
ناشر: سمت - بهمن 1401
ناشر: نگاه معاصر - 1398