خریداران به همراه کتاب زیر ...
ریچارد برمن، رابرت کلیگمن، هال جنسون، کارن ج مارک دنت، محسن ارجمند (مترجم)، محمود رفیعی (مترجم)، خسرو سبحانیان (مترجم)، قمرتاج خطایی (مترجم)، سیامک ملکی (مترجم)، عبدالحسین ستوده نیا (مترجم)، علیرضا سالک مقدم (مترجم)، مهشید فروغان (مترجم)، محمدرضا صادقیان (مترجم)، تقی بغدادی (مترجم)، کامران بلیغی (مترجم)، محمدرضا جنیدی (مترجم)، عباس درخشان (مترجم)، زهرا عرفانی (مترجم)، زرین تاج کیهانی (مترجم)، شهاب الدین مدرس یزدی (مترجم)، سیدعبدالحمید مقدسی (مترجم)، فریبا نادری (مترجم)، ملک تاج هنرمند (مترجم)، غلامرضا ولی زاده (مترجم)، حسین صمدانی فرد (مترجم)، مینا ایزدیار (مترجم)، امید گوران اوریمی (مترجم)، ندا کاظمی (مترجم)، علی ربانی (مقدمه) ریچارد برمن
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 23 آذر 1389
290000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
برانداجی بیر، سوزان س. اسملتزر، جانیس ال هینکل، کری اچ چیویر، زهرا مشتاق (مترجم)، صدیقه سالمی (ویراستار) برانداجی بیر
ناشر: جامعه نگر، سالمی - 27 آذر 1392
اف.چارلز برونیکاردی، فریبا قربانی (مترجم)، علیرضا منجمی (مترجم)، سلمان اتوکش (مترجم)، سعید حاجی رحیم خان (مترجم)، محمد گل سرخ تبار (مترجم)، بهنام بوذری (مترجم)، کیومرث عباسی (زیرنظر) اف.چارلز برونیکاردی
ناشر: تیمورزاده، طبیب - 30 دی 1387
سیدعلیرضا تولیت (مترجم)، شیرین ایرانی (مترجم)، سارا لطفیان (مترجم)، سیده ملیکا میرخانی (ویراستار)، مسعود متصدی زرندی (مقدمه) سیدعلیرضا تولیت (مترجم)
ناشر: اندیشه رفیع - 7 تیر 1389
امیل تاناگو، جک.وی. مک آنیچ، محمدرضا نوروزی (مترجم)، کیوان رادخواه (مترجم) امیل تاناگو
ناشر: تیمورزاده، طبیب - 4 اسفند 1389
برترام کاتزونگ، آنتونی ترور، ماریک کرودرینگ هال، محمدمهدی غیرتیان (مترجم)، مجید متقی نژاد (مترجم)، منیژه متولیان(مقدمه) برترام کاتزونگ
ناشر: اندیشه رفیع - 1394
تامس آندرئولی، رابرت گریگز، چارلزس.ج. کارپنتر، رامین اعتصامی (مترجم)، مهدی موسوی (مترجم)، محمد رضائیان (مترجم)، لیلی نامداری (مترجم)، سعداله اسماعیلی (مترجم)، ثریا ارژن (مترجم)، شهریار پرویزی عمران (مترجم) تامس آندرئولی
ناشر: تیمورزاده، طبیب - 2 آذر 1390