خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: قاصدک صبا - مرداد 1399
3950000 ریال 3555000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
جیمز آلن، گیتی خوشدل (مترجم) جیمز آلن
ناشر: شرکت نشر قطره - تیر 1402
رود اسنودن، نورالدین رحمانیان (مترجم) رود اسنودن
ناشر: آشیان - 1402
میگوئل روئیز، دل آرا قهرمان (مترجم)، ارمغان جزایری (ویراستار) میگوئل روئیز
ناشر: ذهن آویز - 1402
فیلیپ سی. مک گراو، مهدی قراچه داغی (مترجم)، فهیمه محبی زنگنه (ویراستار) فیلیپ سی. مک گراو
ناشر: ذهن آویز - بهمن 1401
گیل لیندن فیلد، الهام مبارکی زاده (مترجم) گیل لیندن فیلد
ناشر: پل - بهمن 1398
برایان تریسی برایان تریسی
ناشر: هامون - 1401
جورج سمیوئل کلاسون، مهدی مجردزاده کرمانی (مترجم) جورج سمیوئل کلاسون
ناشر: راه بین - آذر 1401
باربارا بارون-تایگر، پاول دی. تایگر، مهدی قراچه داغی (مترجم)، حسین منفرد (مترجم) باربارا بارون-تایگر
ناشر: نقش و نگار - مهر 1402