خریداران به همراه کتاب زیر ...
نیکوس پولانزاس، حسن فشارکی (مترجم)، فرهاد مجلسی پور (مترجم) نیکوس پولانزاس
ناشر: رخ داد نو - آذر 1391
115000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
یان کرایب، شهناز مسمی پرست (مترجم) یان کرایب
ناشر: موسسه نشرآگه - اسفند 1401
ناشر: ترمه - 1402
آنتونیو گرامشی، عطاء الله نوریان (مترجم) آنتونیو گرامشی
ناشر: اختران - اسفند 1401
یورگن هابرماس، جمال محمدی (مترجم) یورگن هابرماس
ناشر: افکار - بهمن 1400
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - مرداد 1388
ریچارد اسکیس، ندا رضایی (مترجم) ریچارد اسکیس
ناشر: آشیان - اردیبهشت 1389
ریچارد ساکوا ریچارد ساکوا
ناشر: آشیان - خرداد 1394
پیتر کالورت، حمید قانعی (مترجم) پیتر کالورت
ناشر: آشیان - آذر 1402
پل تگرت، حسن مرتضوی (مترجم) پل تگرت
ناشر: آشیان - تیر 1402