خریداران به همراه کتاب زیر ...
پل استالارد، حمید علیزاده (مترجم)، علی محمد گودرزی (مترجم)، علیرضا روحی (مترجم) پل استالارد
ناشر: دانژه - 23 دی 1400
1300000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
دیوید گلدارد، کاترین گلدارد، زهرا ارجمندی (مترجم) دیوید گلدارد
ناشر: کتاب ارجمند - 17 دی 1401
مارشا لینهان، خدیجه علوی (مترجم) مارشا لینهان
ناشر: کتاب ارجمند - 16 بهمن 1399
میرنا.بی شور، زهرا حبیبی (مترجم)، احمد برجعلی(مقدمه) میرنا.بی شور
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 25 آذر 1399
پلی ویت، تیم ویلیامز، سپیده سلطان محمدلو (مترجم)، آلا قپانچی (مترجم)، فرشاد شیبانی نوقابی (مترجم) پلی ویت
ناشر: کتاب ارجمند - 12 اسفند 1398
مارتینه آغاسی، نگار عجایبی (مترجم) مارتینه آغاسی
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - اردیبهشت 1395
چریل بادیفورد مک نیل، تونی همبری، کیگین، سید بدرالدین نجمی (مترجم)، نازیتا جانقربان (مترجم) چریل بادیفورد مک نیل
ناشر: ارجمند - 24 آذر 1399
کیت اسپرر، شهلا رفیعی (مترجم) کیت اسپرر
ناشر: فراروان - 13 دی 1394
کیت کالینز، مریم خلیلی نژاد (مترجم)، سید مرتضی ارجمندی نسب (مترجم) کیت کالینز
ناشر: ارجمند - 4 مرداد 1400
ناشر: قطره - 19 آذر 1398