خریداران به همراه کتاب زیر ...
مارتی نیومیر، سارا میرزایی (مترجم) مارتی نیومیر
ناشر: سیته - 11 دی 1398
500000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
مارتی نیومایر، احمد روستا (مترجم)، کبری سبزعلی یمقانی (مترجم)، احمد آخوندی (ویراستار)، محسن جاویدموید (ویراستار) مارتی نیومایر
ناشر: سیته - 16 شهریور 1395
مت هیگ، احمد روستا (مترجم)، فاطمه اللهیاری (مترجم)، حسین رسولی (ویراستار)، سیدامیرمهدی اصغری (ویراستار) مت هیگ
ناشر: سیته - 20 مرداد 1392
دنیس هیگینز، علی عبداللهی (مترجم)، معصومه جباری (ویراستار) دنیس هیگینز
ناشر: سیته - 20 مهر 1390
آل ریس، جک تروت، ترانه قطب (مترجم)، آزیتا جمشیدنژاداول (ویراستار) آل ریس
ناشر: سیته - 28 اسفند 1399
کوین لین کلر، عطیه بطحایی (مترجم)، حسین رسولی (ویراستار) کوین لین کلر
ناشر: سیته - 16 مهر 1400
جونا برگر، نیوشا عاشورزاده (مترجم) جونا برگر
ناشر: شریف - 1394
لوک سولیوان، فرزاد مقدم (مترجم)، معصومه جباری (ویراستار) لوک سولیوان
ناشر: سیته - 1392
لورا ریس، شاهین ترکمن (مترجم) لورا ریس
ناشر: سیته - 4 مرداد 1399
دیوید اگیلوی، کوروش حمیدی (مترجم)، علی فروزفر (مترجم) دیوید اگیلوی
ناشر: مبلغان - 26 آذر 1398