خریداران به همراه کتاب زیر ...
محمدرضا خواجه پور محمدرضا خواجه پور
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان) - 1394
400000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
محمدرضا خواجه پور محمدرضا خواجه پور
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان) - 17 خرداد 1391
سعید حسینی سعید حسینی
ناشر: مرز دانش، آب نگاه - 29 مرداد 1397
بنتون جونز، سعیدرضا وصال (مترجم) بنتون جونز
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - 24 فروردین 1399
حجت اله مظاهری لقب حجت اله مظاهری لقب
ناشر: دانشگاه بوعلی سینا - 4 تیر 1394
محمد بنایان (تهیه کننده)، عوض کوچکی (تهیه کننده) محمد بنایان (تهیه کننده)
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - 16 آبان 1388
گروه علمی شرکت سپاهان دانه پارسیان گروه علمی شرکت سپاهان دانه پارسیان
ناشر: ارکان دانش - بهمن 1395
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1 اردیبهشت 1394