خریداران به همراه کتاب زیر ...
محمدرضا مهرگان محمدرضا مهرگان
ناشر: کتاب دانشگاهی - 11 شهریور 1401
2300000 ریال 2185000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
محمدرضا مهرگان محمدرضا مهرگان
ناشر: کتاب دانشگاهی - 4 خرداد 1387
عادل آذر، منصور مومنی عادل آذر
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 9 مرداد 1401
محمدرضا مهرگان، خدیجه حسینی (ویراستار)، فرزانه فرزانیان (ویراستار) محمدرضا مهرگان
ناشر: کتاب دانشگاهی - 16 شهریور 1395
سیدمهدی الوانی سیدمهدی الوانی
ناشر: نشر نی - 5 مرداد 1401
اسفندیار سعادت اسفندیار سعادت
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 24 بهمن 1401
عادل آذر، منصور مومنی عادل آذر
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 24 اسفند 1401
مجید صفاجوجهانخانملو، بابک خوش نظرپرشکوهی مجید صفاجوجهانخانملو
ناشر: علوی فرهیخته (وابسته به موسسه فرهنگی هنری علوی فرهیخته) - 17 آذر 1389
غلامرضا خاکی غلامرضا خاکی
ناشر: فوژان - 17 خرداد 1401
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 1393