خریداران به همراه کتاب زیر ...
فیلیپ سی. مک گراو، محمدمهدی شریعت باقری (مترجم)، غلامعلی افروز(مقدمه) فیلیپ سی. مک گراو
ناشر: دانژه - دی 1402
4800000 ریال 4320000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
غلامعلی افروز غلامعلی افروز
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - تیر 1394
غلامعلی افروز، فاطمه جهانگیری (ویراستار) غلامعلی افروز
ناشر: دانشگاه تهران - دی 1393
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - خرداد 1393
ویلیام گلسر، کارولین گلاسر، مهرداد فیروزبخت (مترجم) ویلیام گلسر
ناشر: ویرایش - مهر 1398
مونیکا مندز لیهی، فرناز فرود (مترجم)، مینا غرویان (ویراستار) مونیکا مندز لیهی
ناشر: صابرین - تیر 1402
محمود دهقانی، علیرضا جزایری، علی سینارحیمی محمود دهقانی
ناشر: دانژه - 1402
محمد داوودی، سیدمحمدحسن جواهری (ویراستار) محمد داوودی
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - شهریور 1402
کنث پاپ، ملیا واسکوئز، علیرضا بوستانی پور (مترجم)، نسرین ملکی (مترجم)، احمد حیدرنیا (مترجم)، کیانوش زهراکار (مترجم) کنث پاپ
ناشر: ارسباران - 1401
دانیل گلمن، نسرین پارسا (مترجم) دانیل گلمن
ناشر: رشد - خرداد 1401