خریداران به همراه کتاب زیر ...
محمود حدادی (مترجم) محمود حدادی (مترجم)
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - تیر 1396
130000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
فرامرز معتمددزفولی فرامرز معتمددزفولی
ناشر: نگاه معاصر - اسفند 1394
علی دهباشی (گردآورنده) علی دهباشی (گردآورنده)
ناشر: هنرسرای گویا - 1384
ناشر: امید فردا - بهمن 1392
محمدرضا قنبری محمدرضا قنبری
ناشر: زوار - خرداد 1393
ایرج پارسی نژاد ایرج پارسی نژاد
ناشر: سخن - تیر 1388
مریم جهانی مریم جهانی
ناشر: نشر مرکز - اردیبهشت 1397
زهره شعبانی زهره شعبانی
ناشر: نشر مرکز - تیر 1397
آلن شلستون، حسن افشار (مترجم) آلن شلستون
ناشر: نشر مرکز - بهمن 1401
تزوتان تودوروف تزوتان تودوروف
ناشر: ماهی - اردیبهشت 1395