خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - اردیبهشت 1396
1400000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
حسن قاضی مرادی حسن قاضی مرادی
ناشر: اختران - اردیبهشت 1402
هنری کیسینجر، فاطمه سلطانی یکتا (مترجم) هنری کیسینجر
ناشر: اطلاعات - اسفند 1395
زبیگنیف برژینسکی، سعید حاجی ناصری (مترجم)، فرید الدین حسینی مرام (مترجم) زبیگنیف برژینسکی
ناشر: میزان - 1392
ناشر: گام نو - دی 1401
علی اصغر سعیدی(به اهتمام) علی اصغر سعیدی(به اهتمام)
ناشر: لوح فکر - 1402
اصغر جعفری ولدانی اصغر جعفری ولدانی
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی - مرداد 1395
حسین بشیریه حسین بشیریه
ناشر: نشر نی - تیر 1400
عزت الله عزتی عزت الله عزتی
ناشر: سمت - اسفند 1397
سندهیل مولایناتهان، الدار شافر، حسین علیجانی رنانی (مترجم) سندهیل مولایناتهان
ناشر: ققنوس - شهریور 1400