خریداران به همراه کتاب زیر ...
جان گودریچ واتکینز، رضا جمالیان (مترجم) جان گودریچ واتکینز
ناشر: اطلاعات - مرداد 1395
150000 ریال 142500 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ناشر: ققنوس - 11 خرداد 1399
ناشر: قطره - 12 آبان 1398
بروس گلدبرگ، جمشید هاشمی (مترجم) بروس گلدبرگ
ناشر: تجسم خلاق - 15 تیر 1395
میثم سواردلاور، حمیده زادانی فرد، اصغر آقایی(مقدمه)، جوآنتونی ونور(مقدمه)، جان پارک(مقدمه) میثم سواردلاور
ناشر: دانژه - 9 اسفند 1400
سینتیا اندروز، یلدا فامیل شریفیان (مترجم) سینتیا اندروز
ناشر: ویرایش - 13 بهمن 1400
کارن اولنس، گیل گاردنر کارن اولنس
ناشر: لیوسا - 1 اردیبهشت 1394
احمدعلی نوربالا احمدعلی نوربالا
ناشر: تیمورزاده - آبان 1397