خریداران به همراه کتاب زیر ...
جان گودریچ واتکینز، رضا جمالیان (مترجم) جان گودریچ واتکینز
ناشر: اطلاعات - مرداد 1395
150000 ریال 120000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
گوریدون هاموند، سیدعلی احمدی ابهری(مقدمه) گوریدون هاموند
ناشر: اطلاعات - 26 شهریور 1400
ریچارد شروت ریچارد شروت
ناشر: اطلاعات - خرداد 1394
هری آرونز هری آرونز
ناشر: اطلاعات - 20 اسفند 1393
سیدنی جیمز وان پلت سیدنی جیمز وان پلت
ناشر: آبانا - 7 دی 1399
گوریدون هاموند، سیدرضا جمالیان (مترجم) گوریدون هاموند
ناشر: درسا - اردیبهشت 1397
ناشر: انتشارات تهران، آلما - بهمن 1395
ریچارد باخ ریچارد باخ
ناشر: البرز - 5 شهریور 1393