خریداران به همراه کتاب زیر ...
ویلیام کریستوفر کرین، علیرضا رجایی (مترجم)، غلامرضا خوی نژاد (مترجم) ویلیام کریستوفر کرین
ناشر: رشد - 9 مرداد 1400
1950000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ناشر: ساوالان - 4 آبان 1400
ناشر: رشد - 27 بهمن 1401
ناشر: ساوالان - 3 بهمن 1400
یحیی سیدمحمدی(گردآورنده) یحیی سیدمحمدی(گردآورنده)
ناشر: روان - 25 بهمن 1400
ناشر: ساوالان - 18 مهر 1400
محمدکریم خداپناهی محمدکریم خداپناهی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 24 بهمن 1400
تیموتی جی. ترال، میچل جی پرینستاین، مهرداد فیروزبخت (مترجم) تیموتی جی. ترال
ناشر: رشد - 9 بهمن 1400
ناشر: ویرایش - 17 آبان 1400
لوراای برک، یحیی سیدمحمدی (مترجم) لوراای برک
ناشر: ارسباران - 7 اسفند 1400