خریداران به همراه کتاب زیر ...
سوزان فوروارد، مینا فتحی (عرفانیان) (مترجم) سوزان فوروارد
ناشر: درسا - مهر 1399
680000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
لارنس ای. شپیرو، اعظم فاضلی (مترجم) لارنس ای. شپیرو
ناشر: کتاب ارجمند - شهریور 1402
جو فراست، مهبد ابراهیمی (مترجم)، محمدولی سهامی(زیرنظر) جو فراست
ناشر: زوار - 1402
هال ادوارد رانکل، اکرم کرمی (مترجم)، محبوبه کرمی (ویراستار) هال ادوارد رانکل
ناشر: صابرین - شهریور 1402
ناشر: بنیاد فرهنگ زندگی - مرداد 1399
پرومود باترا، زهراسادات منصوری (مترجم) پرومود باترا
ناشر: آوین - خرداد 1397
براد استیگر، علی نظری نائینی (مترجم)، شهلا المعی (ویراستار) براد استیگر
ناشر: المعی - بهمن 1389
مارابل مورگان، پریسا علی نیا (مترجم) مارابل مورگان
ناشر: خجسته - فروردین 1401
رابرت بلای، فریدون معتمدی (مترجم) رابرت بلای
ناشر: مروارید - خرداد 1402
گوستاو لوبرن، کیومرث خواجویها (مترجم) گوستاو لوبرن
ناشر: روشنگران و مطالعات زنان - خرداد 1391