خریداران به همراه کتاب زیر ...
امیلی بومون، راضیه خوئینی (مترجم)، حسین فتاحی (ویراستار)، الکسی نسم(تصویرگر) امیلی بومون
ناشر: قدیانی - دی 1399
500000 ریال 450000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
راحله عابدینی نیا (مترجم) راحله عابدینی نیا (مترجم)
ناشر: پیدایش - شهریور 1402
فهیمه سیدناصری(به اهتمام) فهیمه سیدناصری(به اهتمام)
ناشر: ذکر - مرداد 1401
فهیمه سیدناصری(به اهتمام) فهیمه سیدناصری(به اهتمام)
ناشر: ذکر - آذر 1401
فهیمه سیدناصری(به اهتمام) فهیمه سیدناصری(به اهتمام)
ناشر: ذکر - آذر 1401
فهیمه سیدناصری(به اهتمام) فهیمه سیدناصری(به اهتمام)
ناشر: ذکر - آذر 1401
فهیمه سیدناصری(به اهتمام) فهیمه سیدناصری(به اهتمام)
ناشر: ذکر، کتابهای قاصدک - مهر 1402
تارو گمی، نگار عجایبی (مترجم)، شهرناز اعتمادی (ویراستار) تارو گمی
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - بهمن 1401
گروه مولفان کومن، راحیل ذبیحی (مترجم) گروه مولفان کومن
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - تیر 1402
کیانوش غریب پور(زیرنظر) کیانوش غریب پور(زیرنظر)
ناشر: افق - دی 1402