خریداران به همراه کتاب زیر ...
حسین فتاحی، شراره وظیفه شناس (ویراستار)، منصوره محمدی(تصویرگر) حسین فتاحی
ناشر: قدیانی - بهمن 1401
480000 ریال 432000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
مسلم ناصری، محمدحسین صلواتیان(تصویرگر) مسلم ناصری
ناشر: به نشر وابسته به آستان قدس رضوی - اسفند 1401
نقی سلیمانی، رضا کریمی (ویراستار) نقی سلیمانی
ناشر: امیرکبیر، کتابهای شکوفه - بهمن 1394
رسول جعفریان (زیرنظر) رسول جعفریان (زیرنظر)
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - مهر 1394
حسن اردشیری لاجیمی حسن اردشیری لاجیمی
ناشر: کتاب طه(وابسته به موسسه فرهنگی طه) - اسفند 1385
علی احمدی خواه علی احمدی خواه
ناشر: مسجد مقدس جمکران - تیر 1393
رضا رهگذر(بازنویسی) رضا رهگذر(بازنویسی)
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - شهریور 1399
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - مهر 1402
جواد نعیمی، مهدی یک پسر(گرافیست) جواد نعیمی
ناشر: به نشر انتشارات آستان قدس رضوی - مرداد 1399
نقی سلیمانی، رضا کریمی (ویراستار)، امیر علایی(گرافیست)، شیلا خزانه داری(تصویرگر) نقی سلیمانی
ناشر: امیرکبیر - دی 1400